hana sandorova logo

O MNE

Vyštudovala som psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Od roku 2010 mám úväzok na Bilingválnom gymnáziu C.S.Lewisa, kde pracujem ako školská psychologička a zároveň vediem podporný tím.

Absolvovala som psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciálnej analýze (2015 - 2020) a ročný kurz traumaterapie podľa Luise Reddemann (2019 - 2020). Absolvovala som výcvik v metóde EMDR (2021)

Absolvovala som aj kurz koučingu podľa ICF.

Som členkou Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (www.slea.sk)

hana sandorova

SLUŽBY

hana sandorova logo

Ponúkam poradenstvo pre mládež a dospelých v oblastiach:

osobnostný rast
životná kríza
zvládanie záťaže
emocionálne problémy
vzťahové ťažkosti
koučing

O prístupe logoterapia a existenciálna analýza sa môžete dočítať tu: http://slea.sk/ea-a-logoterapia/

Pracujem aj v anglickom jazyku.

KONTAKT A CENNÍK

Objednať sa môžete na maili alebo telefónnom čísle.

Pracujem aj formou online hovorov.

Volať môžete cez pracovný týždeň do 18:00. Ak nezdvihnem, pravdepodobne mám klienta a zavolám naspäť.

hana.sandorova@gmail.com

0908 774 829

YMCA
Karpatská 2
Bratislava
2. poschodie

Individuálne sedenie: 40 EUR/50 min
Business koučing: cena po dohode s klientom

Zo sedenia je možné sa odhlásiť do 24 hodín vopred. Inak sa uhrádza plná suma.

hana sandorova adress

Individuálne sedenie: 40 EUR/50 min
Business koučing: cena po dohode s klientom

Zo sedenia je možné sa odhlásiť do 24 hodín vopred. Inak sa uhrádza plná suma.